Bir Buzağıda Gingival Vasküler Hamartoma


Creative Commons License

Doğan E., Kaya M., Okumuş Z.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.27, pp.169-172, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This report describes a case of gingival vascular hamartoma in an one month old Brown Swiss heifer calf. Macroscopically, the mass was 5.1 x 2.7 cm in size and reddish gray in color. The mass was localised on the rostral mandibular gingiva adjacent to the central incisor teeth. The mass was surgically removed and in histopathological examination, a gingival vascular hamartoma was revealed. No recurrence was observed during the 9-month postoperative follow-up period.

Bu olgu sunumunda, 1 aylık İsviçre Esmeri ırkı bir buzağıda görülen gingival vasküler hamartomun tanımlanması amaçlandı. Kitle, makroskopik olarak 5,1 x 2,7 cm büyüklüğünde, kırmızımsı gri renkte olup, sentral kesici dişlere bitişik rostral mandibular gingivada lokalizeydi. Şirurjikal olarak uzaklaştırılan kitlenin histopatolojik incelemesinde gingival vasküler hamartoma tanısı konuldu. Dokuz aylık takip süresince nüks gözlenmedi.