Spor Yoluyla Toplumsallaşma-Yeniden Toplumsallaşma Süreci


KAPLAN Y., ÇETİNKAYA G.

1. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Socialization is a process that a part of a specific culture and a specific member of society. The aim of in this study to discussion that how sport effect to socialization of children and young, and re-socialization of adults. The study is a descriptive, theoretical and conceptive study. According to some studies that sport is an obtained gain in socialization process. Sport, especially team sports learned to children and young that how to behave in social group and how to control their behaviors. According a study, young people who after the start of sportive activities, its seen that “they evaluate their leisure time more beneficially” (98.6%), “they understand the importance of team working” (95.8%), “they are aware of their responsibility” (97.2%) and “they gain planning study habit” (94,4%). In addition to sport effected socialization that “understanding the importance of division of labor and solidarity” (93%), “be aware and be more careful of social rules” (92.3%), and “be tolerant of others idea and beliefs” (88.7%) (Bulgu Akcan, 2003;157-159). If the sportive activities be on children and young life, it’s an important and effective communication tools. Sport, improves social relationship and decrease social distance. Sport requires feel empathy with someone and improves the empathy habit. Sport contributes the children and young for self-expression to be truer and better. Sport is an effective tool for to be important and meaningful part of group. Sport contributes the children and young for becomeintegrated with a group. Also sport playing important role for reinforcement to solidarity and to gain the habit of obey the rules. Sport makes a major contribute socialization and re-socialization of children and young. Accordingly these results, sport has to play active role in social life and instructional program.

Toplumsallaşma, bireyin, belirli bir toplumun üyesi, belirli bir kültürün parçası olma sürecidir. Bu çalışmada, sporun, çocuk ve gençlerin toplumsallaşma; toplumsallaşma süreci kesintiye uğramış yetişkinlerin yeniden toplumsallaşma sürecine katkılarının tartışılması amaçlanmıştır. Bu çalışma, amacı açısından, tanımlayıcı / betimleyici, kapsadığı zaman açısından dönemsel, kullanılan teknik açısından da literatüre dayalı bir kuramsal / kavramsal tartışmadır. Araştırmalar, sporun, toplumsallaşma sürecinde elde edilen kazanımlardan biri olduğunu göstermektedir. Spor, özellikle takım sporları, çocuk ve gençlere, bir grup içinde nasıl davranacaklarını, davranışlarını ve heyecanlarını nasıl denetleyeceklerini öğretir. Bir araştırmaya göre, gençlerin spora başladıktan sonra; serbest zamanlarını yararlı biçimde değerlendirdikleri (% 98.6), takım çalışmasının önemini kavradıkları (% 97.2), sorumluluklarının bilincine vardıkları (% 95.8), planlı ve ölçülü çalışma alışkanlığı kazandıkları (%94.4) görülmektedir. Ayrıca, sporun, işbölümü, paylaşma ve dayanışmanın önemini kavrama (% 93), kurallara karşı daha dikkatli ve duyarlı olma (% 92.3), başkalarının fikir ve inançlarına karşı daha hoşgörülü olma (% 88.7) açısından da toplumsallaşmada etkisi olduğu görülmektedir. (Bulgu ve Akcan, 2003: 157-159). Spor, çocuk ve gençlerin yaşamında düzenli, sürekli ve bilimsel yer alıyorsa, yakın ve etkili ilişki kurma olanağı sağlayan, önemli bir iletişim aracıdır. Spor, toplumsal ilişkileri geliştirir; sosyal mesafeleri kısaltır. Hem empati yapmayı gerektirir; hem de empati alışkanlığını geliştirir. Çocuk ve gençlerin kendilerini, daha doğru ve daha iyi ifade edebilmelerine katkı yapar. Spor, bir grubun önemli ve anlamlı bir parçası olma sürecinde, etkili bir araçtır. Çocuk ve gençlerin, toplumsal bir grup içinde var olmalarına ve bu grup ile bütünleşmelerine katkı yapar. Grup içi dayanışma duygularını pekiştirici bir rol oynar. Kurallara, kararlara uyma alışkanlığı kazandırır. Spor, çocuk ve gençlerin toplumsallaşmalarına; toplumsallaşma süreci kesintiye uğramış yetişkinlerin yeniden toplumsallaşmalarına önemli katkılar yapar, rehabilite eder. Bu katkıları da göz önünde bulundurularak, spora, sosyal yaşamdave eğitim programlarında daha geniş ve etkin yer verilmelidir.