Cardiopulmonary Resusitation can be Taught To Schoolchildren: Kids Save Lives


ALTINTAS E., OKTAY C., BAYKARA SAYILI S.

Anatolian Journal of Emergency Medicine, vol.7, no.1, pp.47-53, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a major public health concern. Despite the advancement of resuscitation science, development of guidelines and the impact of technology regarding cardiopulmonary resuscitation (CPR), survival rates from OHCA remain low. Initiation of early bystander CPR can double or quadruple survival rates. Current evidence shows that CPR training is successful in children across a wide age range. It has been shown that from the age of 4, children begin to perform procedures in the Chain of Survival. Our objective is to review the literature on factors affecting survival in cardiac arrest, how to best teach CPR to schoolchildren and the initiatives carried out worldwide to provide CPR training to children.
Hastane dışı kardiyak arrest (HDKA) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) ile ilgili bilimin gelişmesi, kılavuzların geliştirilmesi ve teknolojinin etkisi olmasına rağmen HDKA’dan sağ kalım oranları düşük kalmaktadır. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından hemen KPR başlatılmasının hayatta kalım oranlarını iki ile dört kat artırabilir. Mevcut kanıtlar, verilen KPR eğitiminin geniş bir yaş aralığındaki çocuklarda başarılı olduğunu göstermektedir. 4 yaşından itibaren çocukların Yaşam Zincirindeki uygulamaları yapabilmeye başladıkları gösterilmiştir Bu makaledeki amacımız, kardiyak arrestte hayatta kalımı etkileyen faktörler, okul çağındaki çocuklara KPR’nin en uygun nasıl öğretilebileceği ve çocuklara KPR eğitimi yapılması için dünya çapında yürütülen girişimlerle ilgili literatürü gözden geçirmektir.