PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN VE YAKINLARININ HASTA ZİYARETİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ve ZİYARETLERİN HASTALARIN ANKSIYETE DÜZEYİNE ETKİSİ


KOL E., Doğan S.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİGİ, vol.1, no.1, pp.31-40, 1997 (Peer-Reviewed Journal)