Karpuz fide hastalığı zararı için tazminat istemi


Polat E., Demir H., Karaman S.

Bucak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/510 Esas, pp.9, Antalya, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Antalya
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Mahkemenizin 23/11/2022 tarihli talimatıyla, Mahkemenizde 2021/510 esas numarasıyla görülmekte olan, tarafları ve konusu yukarıda belirtilen dava konusunda bilirkişi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız. Tarafımızdan tarafların iddia, savunma ve itirazları göz önüne alınmak suretiyle, karpuz fidesi dikim zararı üzerine üniversitelerden alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve son Yargıtay İlamı uyarınca davacının davalılardan temin etmiş olduğu karpuz fidelerindeki hastalığın tarafların kusurlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, tarafların kusurları bulunmakta ise kusurların oranlanması, davacının 2. ürün olarak karpuz fidesi diktiği  dikkate alınarak 2. ürün için yapmış olduğu tüm masrafların dikim tarihi itibari ile hesaplanmasının; yine davacının ilk fide dikildiğinde elde etmesi gereken muhtemel net gelirin (masraflar düşürüldükten sonra) ve 2. karpuz dikim sebebi ile elde ettiği net gelirin (masraflar düşürüldükten sonra) İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen veriler alınarak hesaplanılması istenilmektedir. Tarafımıza verilen dosya üzerinden yapılan incelemeler sonucu; öncelikle dava konusu ile ilgili bilgiler özetlenmiş ve değerlendirilmiş, daha sonra yapılan analizler ve gerekçeleri sonucunda son bölümde ifade edilen kanaate ulaşılmıştır.