Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Dijitalleşme Algısına Yönelik Metaforik Çalışma


EKŞİLİ N., ÇELİK ÇAYLAK P.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, pp.257-269, 2022 (Peer-Reviewed Journal)