The invariance of writing sensitivity scale’s factor structure and population heterogenity


ŞEKERCİOĞLU G., BAYAT N.

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Prague, Czech Republic, 29 - 30 November 2014, pp.1

 • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
 • City: Prague
 • Country: Czech Republic
 • Page Numbers: pp.1
 • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to test the invariance of Writing Sensitivity Scale’s single-factor structure, developed by Bayat and Şekercioğlu (2014), with regard to department, gender, and groups studying in native or foreign language, and its population heterogeneity. For its single-factor structure, the measurement invariance of Writing Sensitivity Scale is going to be tested by the four main invariance hypotheses. Moreover, the equality of variance, co-variance, and the means are going to be investigated for the scores obtained from the scale. The participants of this study in correlational design consist of the students studying at the departments of Turkish Language Teaching, English Language Teaching, Turkish Language and Literature, and English Language and Literature in Education and Literature at Akdeniz University. Confirmatory Factor Analysis, Cronbach Alpha Analysis, and Multi-Group Confirmation Factor Analysis are going to be carried out for data analysis. Data collection and analysis are in process. In accordance with this aim, the present study seeks to answer the following research questions:

 1. Is the single factor structure of Writing Sensitivity Scale equal for the departments?
 2. Is population heterogeneity of the Writing Sensitivity Scale ensured for the departments?
 3. Is the single factor structure of Writing Sensitivity Scale equal for gender?
 4. Is the population heterogeneity of the Writing Sensitivity Scale ensured for gender?

The present study is going to determine Writing Sensitivity Scale’s invariance of factor structure, and also equality of variances, co-variances, and the means in terms of departments and gender.  Therefore, this study is going to find out whether the scale is valid for all groups, and also whether the means obtained from different groups can be compared. Based on the findings, this study is going to make some recommendations regarding what kinds of problems researchers can develop and what kinds of decisions they can make for independent samples of the same population.

Bu araştırmanın amacı Bayat ve Şekercioğlu (2014) tarafından geliştirilen Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin tek faktörlü yapısının bölüm (Türkçe ve İngilizce Öğretmenlikleri, Türk ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümleri), cinsiyet ve öğrenimini anadilde (Türkçe) ve yabancı dilde (İngilizce) yürüten gruplar açısından değişmezliğinin ve popülasyon heterojenliğinin test edilmesidir. Bu çerçevede Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin tek faktörlü yapısı için ölçme değişmezliği, dört temel değişmezlik hipotezi ile test edilecektir. Ayrıca araçtan elde edilen puanlar için ise varyansların değişmezliği, kovaryansların değişmezliği ve ortalamaların değişmezliği incelenecektir. İlişkisel araştırma deseni çerçevesinde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubu, Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Edebiyat fakültelerindeki Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerindeki öğrencilerden oluşmaktadır. Verilerin analizi içinDoğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach Alfa ve Çoklu-Grup Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanacaktır. Verilerin işlenmesi ve analizi devam etmektedir. Araştırmanın amacı doğrultunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin,

 1. tek faktörlü yapısı bölümlere göre eşit midir?
 2. bölümlere göre popülasyon heterojenliği sağlanmakta mıdır?
 3. tek faktörlü yapısı cinsiyete göre eşit midir?
 4. cinsiyete göre popülasyon heterojenliği sağlanmakta mıdır?

Ortaya konulacak bulgular doğrultusunda, Yazma Duyarlılığı Ölçeğinin faktör yapısının bölümlere ve cinsiyete göre değişmezliği;ayrıca yine bölüm ve cinsiyete göre varyansların, kovaryansların ve ortalamaların eşitliği belirlenmiş olacaktır. Bu doğrultuda söz konusu aracın tüm gruplar için geçerli olup olmadığı ve bununla birlikte farklı gruplardan elde edilen ortalamaların karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı da belirlenmiş olacaktır. Bulgular doğrultusunda aynı evrenin bağımsız örneklemleri için, bu aracın yapısının geçerli olup olmamasına ve ortalamaların karşılaştırılıp karşılaştırılamamasına bağlı olarak, araştırmacıların bu araçla ne tür problemler kurabileceği ve kararlar alabileceğine yönelik öneriler getirilecektir.