Ekonomi Okuryazarlığı: Esnafa Yönelik Bir Araştırma


Creative Commons License

Çütçü İ., Kılıç Y., Tuğan G.

SOSYOEKONOMI, vol.30, no.54, pp.291-312, 2022 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 54
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17233/sosyoekonomi.2022.04.16
  • Journal Name: SOSYOEKONOMI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.291-312
  • Keywords: Economic Literacy, Tradesmen, SME
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada ekonomi okuryazarlığı düzeyi Gaziantep ilindeki esnaf kesimi üzerinden ölçülmüştür. Araştırmada, Gaziantep esnafının ekonomi okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu bulunmuştur. Farklılık testlerinde ekonomi okuryazarlığı düzeyi, eğitim düzeyi görece yüksek esnafta ve işletme çalışanlarına kıyasla işletme sahiplerinde daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyete göre ise farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Sonuçlara göre, yüksek ekonomi okuryazarlık düzeyine sahip esnaf orta ve uzun dönemde mikro ve makroekonomik göstergeleri etkileyebilme gücüne sahiptir. Politika yapıcıları esnaf sınıfını doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek karar süreçlerinde bunu dikkate almalı; bilgi düzeylerini ileriye taşıması için gerekli desteği sağlamalıdır.