Anayasayı İhlal Suçu


BEYOĞLU C. Ü., KANTARCI N.

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.703-743, 2020 (Peer-Reviewed Journal)