War News in Turkish Press: A Study on Sözcü and Posta Newspapers


Creative Commons License

Okyay Z., Yeşilyurt A.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler- II, DOÇ. DR. AYŞE ÇATALCALI CEYLAN,DR. ÖĞR. ÜYESI GÖZDE SUNAL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.413-448, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.413-448
  • Editors: DOÇ. DR. AYŞE ÇATALCALI CEYLAN,DR. ÖĞR. ÜYESI GÖZDE SUNAL, Editor
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Savaş ilkel çağlardan beri insanoğluyla iç içe süregelmiştir. Ancak medeniyetlerin içinden geçtiği gelişim süreçleriyle birlikte savaşın da boyut değiştirdiğini söylemek mümkündür.

Savaşın özellikle hem toplumsal, ekonomik, siyasi, çevresel nedenleri hem de etkileri olabilmektedir. Savaşın neden ve etkilerine toplumların yaşadıkları coğrafyadan göç etmeleri, kaynakların sürdürülebilirliği ile adil paylaşımı ve dünya ekonomisinin bozulması örnek olarak verilebilir. Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler savaşın dünya kamuoyuna aktarılması hususunda kolaylıklar sağlamıştır. Bu bağlamda 21. yüzyılda “iliştirilmiş gazetecilik (embedded journalism)” kavramının etki alanı da ortaya çıkmıştır.

Türk basınındaki savaş haberlerinde yer alan savaş söylemlerinin nasıl ve kimler tarafından dile getirildiği ile basın kuruluşunun bu haberleri nasıl okuyucularına aktardığı gibi sorular bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni Türk basını, örneklemi ise Sözcü ve Posta gazeteleridir. Araştırmanın sınırlılığı özellikle 2010’lu yılların en önemli dönemlerinden biri olan 31 Temmuz 2017-31 Ekim 2017 arasındaki süreçte Türk basınında çıkan savaş haberlerinden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Savaş, İliştirilmiş Gazetecilik, Türk Basını, Savaş haberleri