Üst ekstremite venöz darlık ve tıkanıklıklarında renkli Doppler USG’nin yeri


ÇEKEN K., ŞENOL A. U., Yılmaz S., KABAALİOĞLU A., APAYDIN A., Süleymanlar G., ...More

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (Yeni Adı: Dİagnostic & Intervent. Radiol), vol.6, pp.43-48, 2000 (Peer-Reviewed Journal)