Ratlarda Bendiocarb’ın Sebep Olduğu Testikular Toksisite Üzerine Vitamin C ve E’nin Koruyucu Rolü


Creative Commons License

Satıcı G. B., Dirican E. K., Kalender Y.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.4, pp.1985-1994, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada karbamatlı bir pestisit olan bendiocarb’ın (BND) ratların testis dokusunda oluşturabileceği histopatolojik değişiklikler, antioksidan enzim aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) miktarındaki değişimler üzerine Vit. C ve E’nin koruyucu etkisi araştırılmıştır. Ratlar sekiz gruba ayrılmıştır; 1. grup: kontrol grubu, 2. grup: Vit. C (100 mg kg-1 gün-1 ), 3. grup: Vit. E (100 mg kg-1 gün-1 ), 4. grup: Vit. C+ E, 5. grup: BND (0.8 mg kg-1 gün-1 ), 6. grup: BND+Vit. C, 7. grup: BND +Vit. E ve 8. grup: BND +Vit. C+Vit. E muameleli grup. 28 gün boyunca yapılan uygulamadan sonra BND muameleli grup kontrol grup ile karşılaştırıldığında ratların testis dokularında MDA miktarında artış gözlenirken, antioksidan enzim aktivitelerinde [süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon-S-transferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GPx)] istatiksel olarak anlamlı bir azalma gözlenmiştir. BND +Vit. C, BND +Vit. E ve BND +Vit. C+E muameleli gruplar BND muameleli grupla karşılaştırıldığında ratların testis dokularında MDA miktarında azalma gözlenirken, SOD, CAT, GST ve GPx enzim aktivitelerinde istatiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir. Histopatolojik incemelerde ise ratların testis dokusunda BND’ın sebep olduğu patolojik değişiklikleri vitamin C ve E’nin azalttığı tespit edilmiştir.