Perirenal Pseudocyst in a Cat


Creative Commons License

Kaya M., Bumin A., Şenel O. O.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.147-153, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study described clinical and radiological evaluations and pathological findings as well as surgical treatment in a cat diagnosed with unilateral perirenal pseudocyst. In a 5‐year old cat, a palpable cyst in the right abdominal cavity was suspected upon clinical examination. Perirenal pseudocyst of radiological diagnosis to confirm the mass included radiography, ultrasonography (US), renal Doppler ultrasonography (DUS), and excretory urography (EU). Together with radiological findings, observations during laparatomy, and histopathological findings revealed that the mass was a unilateral perirenal pseudocyst. The cyst with its capsule was extirpated and removed performing right renal nephrectomy. In conclusion, we consider that determination of renal function is important in cases of sporadically encountered perirenal pseudocyst that the EU and Doppler US needing to be performed in that context support one another in determining the type of perirenal pseudocyst, renal function and renal damage.

Bu çalışmada, unilateral perirenal pseudokist tanısı konan bir kedide klinik, radyolojik, patolojik bulguların ve gerçekleştirilen operatif sağaltımının sunulması amaçlandı. 5 yaşlı, erkek kedinin klinik muayenesinde sağ abdominal boşlukta palpe edilebilen bir kitle saptandı. Radyolojik tanısı amacıyla radyografi, ultrasonografi (US), renal Doppler ultrasonografi (DUS) ve ekskretuar ürografi (EU) yapıldı. Perirenal pseudokistin radyolojik tanısı laparatomi sırasındaki gözlemlerle ve histopatolojik incelemelerle kesinleştirildi. Kistik oluşum, kapsülü ile birlikte ekstirpe edildi ve sağ  böbrek nefrektomi yapılarak uzaklaştırıldı. Sonuç olarak; sporadik olarak karşılaşılan perirenal pseudokist olgularında renal fonksiyonun değerlendirilmesinin önemli olduğu; EU ve renal DUS’nin perirenal pseudokist tipinin, renal fonksiyonun ve renal hasarın değerlendirilmesinde katkı sağlayacağı kanısına varıldı.