Sağlık Alanında Yürütülen Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Reklam Söylemi


Creative Commons License

TAŞKAYA M.

Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 17 April 2009, vol.2, pp.343-354

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.343-354
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

 

      Public relations activities have to take place in the media to achieve their objectives.  However, sometimes public relations activities turn into advertisement by reason of illimitable efforts of public relations practititoners’ for taking place in media, The purpose of this study, to draw attention to the similarities between discource used in public relations activities and rhetoric of the ads and to make the theoretical evaluations in this issue. To this end, 40 publicity, audited by the Ad Board between the years 2000-2005, was examined with qualitative content analysis method.

Key Words: Public Relationships, Advertisement, Hybridization, Neo-liberalism, Hegemony

Özet

    

      Halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçlarına ulaşabilmesi, bu faaliyetlerin medyada yer almasıyla sağlanabilir. Ancak, bunun için gösterilen çabalar, halkla ilişkiler faaliyetlerinin reklam uygulamalarına dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılan söylemlerin reklam söylemlerine benzerliğine dikkat çekmek ve bu konuda kuramsal değerlendirmeler yapmaktır.  Bu amaçla, 2000-2005 yılları arasında Reklam Kurulu tarafından denetlenen 40 adet duyurum, niteliksel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Halkla İlişkiler, Reklam, Hibritleşme, Neo-liberalizm, Hegemonya