Antalya il merkezinde yaşayan sağlıklı erişkin kişilerde serum normal total protein ve NPN düzeylerinin Kjeldahl yöntemiyle saptanması.


GÜMÜŞLÜ S.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.266-271, 1988 (Peer-Reviewed Journal)