Sığırlarda Servikal Bölgede Lipom: İki Olgu


Creative Commons License

Doğan E., Kaya M., Okumuş Z.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, vol.27, no.3, pp.169-172, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This report presents lipoma in the cervical region of a 2-year old Holstein and an 8-year old Brown Swiss. In Holstein cow, lipoma was bilateral, in the dimension of 10x9.5 cm on the left and 8x5 cm on the right. In Brown Swiss cow, lipoma was unilateral, 38.7 cm in length and 14 cm in diameter. Histopathology revealed a simple lipoma on the mass removed surgically. As a result, in clinical cases, simple lymphoma cases start as a nodule, this nodule grow increasingly, and then predispose for traumas. Ultrasonography examination can contribute to distinguish the abscess due to injections and solid abscess, and ultrasonography should not be ignored for the diagnosis of subcutaneous lymphomas.

Bu olgu sunumunda 2 yaşlı, dişi Holştayn ırkı ve 8 yaşlı, dişi, İsviçre esmeri ırkı sığırda servikal bölgede görülen lipom olgularının tanımlanması amaçlandı. İlk olguda lipom servikal bölgenin her iki tarafında solda; 10x9.5 cm, sağda; 8x5 cm boyutlarında, ikinci olguda ise sol servikal bölgede 38.7 cm uzunluğunda ve 14 cm çapında olacak şekilde subkutan olarak yerleşimliydi. Şirurjikal olarak uzaklaştırılan kitlelerin histopatolojik incelemesinde basit lipom tanısı konuldu. Sonuç olarak, sunulan olgularda klinik bulguya neden olmasa da basit lipom olguları küçük bir yumru şeklinde başlar ve giderek büyüme göstererek travmaya açık hale gelir. Ultrasonografik muayenenin sıklıkla görülen enjeksiyon kökenli apseler ile solid yapıların birbirinden ayırt edilmesine katkı sağlayabileceği gibi az rastlanılsa da ultrasonografik bulguların subkutan lipom tanısında göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir