Köpeklerde Travmatik Üretral Fistül, Penis Nekrozu ve Transmissible Venereal Tümör Olgularının Skrotal Üretrostomi ile Sağaltımı


Creative Commons License

Kaya M., Okumuş Z., Doğan E., Yanmaz L. E., Şimşek A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.63-68, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to evaluate treatments of traumatic urethral fistula, penis necrosis and transmissible venereal tumor (TVT) cases with scrotal urethrostomy in dogs. Urethral fistula case which had traumatic penil urethra was due to wild pig attack; penis necrosis occurred due to paraphimosis following mating. In the case with TVT, however, tumoral structure showed an intension in preputium, and tumoral structure was seen as an open wound at the cranial part of the scrotum. Scrotal urethrostomy was performed in traumatic urethral fistula case with scrotal ablation. In penis necrosis and TVT cases, scrotal urethrostomy was performed after complete amputation of the external genital organs (scrotal ablation plus subtotal penil amputation). It was concluded that scrotal urethrostomy can be an effective surgical method in dogs with similiar cases.

Bu çalışmada köpeklerdeki travmatik üretral fistül, penis nekrozu ve transmissible venereal tümör (TVT) olgularının skrotal üretrostomi ile yapılan sağaltımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Travmatik penil üretral fistül olgusu yabani domuz saldırısı sonucunda, penis nekrozu ise çiftleşmeyi takiben parafimozisten dolayı şekillenmişti. Transmissible venereal tümör olgusunda ise tümöral yapı preputiumun içerisinde yoğunlaşma göstermekte olup, skrotumun kraniyalindeki tümöral oluşumun açık yaraya dönüşmüş olduğu izlendi. Skrotal üretrostomi; travmatik üretral fistül olgusunda skrotal ablasyon ile, penis nekrozu ve TVT olgusunda ise eksternal genital organların tam amputasyonuyla birlikte (skrotal ablasyon ve subtotal penis amputasyonu) yapıldı. Skrotal üretrostomi’nin köpeklerde benzer olguların operatif sağaltımında başarıyla uygulanılabilecek bir cerrahi yöntem olabileceği sonucuna varıldı.