THIRTY YEARS OF INTERNATIONAL STUDIES ON GREEN TOURISM: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS


Yiğitoğlu V.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 July 2022, pp.125-132

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125-132
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Tourism, one of the largest industries in the world, is also considered one of the main tools of sustainable development. Green tourism is an essential approach that supports sustainability efforts in tourism. Especially, when environmental issues have come to the fore, the notion of green tourism has become more important. In this respect, this research aimed to examine the international literature on green tourism. The scope of the research consists of a total of 1,448 English articles on “green tourism” in the Web of Science (WoS) database over the 30-years from 1991 to 2021. Microsoft Excel and VOSviewer were used in the data analysis process. According to the results obtained, there has been such a continuous and significant increase in the number of studies on green tourism, especially in the last five years that the studies conducted during this period constituted more than 60% of the total studies. When a review was made in terms of publishers, Sustainability (126 articles) and Journal of Sustainable Tourism (92 articles) were determined to pioneer. In the evaluation made in terms of countries, it was determined that the USA (225), People's Republic of China (224), Australia (134), England (131) and Spain (92) wrote most of the articles respectively. Turkey was the 10th country with the with 47 articles. In the analysis made on the keywords, as excepted, it was understood that the concepts of tourism, sustainability and sustainable tourism were used the most. However, it has been seen that eco-tourism and rural tourism as a type of tourism; hotels as a type of business, and planned behavior theory as a theoretical structure among the keywords. These results reveal that the subject of green tourism has been a popular research topic in recent years and especially in developed countries. Overall, the results of this study are expected to be one of the primary references for researchers who want to investigate the past, current situation, trends, and future directions about green tourism.

Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizm, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Turizmin sürdürülebilirlik çabalarına hizmet eden yaklaşımların başında ise yeşil turizm gelmektedir. Özellikle çevresel konuların ön plana çıktığı son yıllarda yeşil turizm anlayışı daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, yeşil turizm konusunda uluslararası alanda yapılmış bilimsel çalışmaların incelenmesi olmuştur. Araştırma kapsamını 1991-2021 yıllarını kapsayan 30 yıllık dönemde Web of Science (WoS) veri tabanında “green tourism” konusunda yapılmış toplam 1.448 İngilizce makale oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde Microsoft Excel ve VOSviewer programları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yeşil turizm konusunda yapılmış çalışma sayısında özellikle son beş yılda sürekli ve çok belirgin bir artış meydana gelmiştir. Öyle ki bu dönemde yapılmış çalışmalar, toplam çalışmaların %60’ından fazlasını oluşturmuştur. Yayımcı bakımından bir inceleme yapıldığında Sustainability (126 makale) ve Journal of Sustainable Tourism (92 makale) dergilerinin ön plana çıktığı belirlenmiştir. Ülkeler bakımından yapılan değerlendirmede ise en fazla makalenin sırasıyla ABD (225), Çin Halk Cumhuriyeti (224), Avustralya (134), İngiltere (131) ve İspanya (92) yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye, bu sıralamada 47 makale ile en fazla çalışma yapılan 10. ülke olmuştur. Anahtar kelimeler üzerinden yapılan analizde ise beklendiği gibi turizm, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarının en fazla kullanıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte anahtar kelimeler içinde turizm türü olarak eko turizm ve kırsal turizm, işletme türü olarak otellerin, kuramsal yapı olarak ise planlı davranış teorisinin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu sonuçlar yeşil turizm konusunun son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde popüler bir araştırma konusu olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen çalışma sonuçlarının genel olarak yeşil turizm konusunda geçmiş, mevcut durum, eğilimler ve gelecekteki yönelimleri incelemek isteyen araştırmacılar için başlıca referanslardan biri olması beklenmektedir.