0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin D Vitamini Desteği Kullanımı ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi


SEREMET KÜRKLÜ N., KAMARLI ALTUN H., SUNA G., KARAÇİL ERMUMCU M. Ş.

65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 2. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 03 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Gebelik dönemindeki D vitamini yetersizliği hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bebeklik dönemindeki D vitamini yetersizliği de bebeğin ilerleyen yaşlarda sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de hem gebelerde hem de bebeklerde D vitamini yetersizliğinin önlenmesine yönelik “D vitamini Desteği Programları” başlatılmıştır. Bu çalışma 0-12 aylık bebeği olan annelerin D vitamini ile ilgili bilgi düzeyleri ile bebeklerinde D vitamini desteği kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Materyal – Metod: Çalışmaya Türkiye’de yaşayan 0-12 ay bebeği olan 331 anne katılmıştır. Annelerin ve bebeklerin genel özellikleri, annenin gebelikte ve bebeğinde D vitamini kullanma durumu, başlama zamanı ve miktarı ile annelerin D vitamini desteği ile ilgili bilgi ve farkındalıkları web tabanlı anket aracılığı ile sorgulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan annelerin çoğunluğu 25-29 yaş (%38.4) ve 30-34 (%28.4) yaş aralığında ve %47.1’i üniversite mezunu olduğunu bildirmiştir. Annelerin %76.4’ü gebelik döneminde D vitamini kullanmış olup, anneler D vitamini desteğine gebeliğin ortalama 12. haftasında (11.9±6.46) başladığını ve 7 damla (7.2±3.07) kullandığını belirtmiştir. Annelerin bebeklerinin ise ortalama yaşlarının 6.9±3.31 ay olduğu, halen D vitamini desteği alan 300 (%90.6) bebeğin olduğu belirlenmiştir. Her üç anneden ikisi bebeklerine D vitamini desteğini doğum sonrası hemen (%33.7) ve doğum sonrası 15 gün içinde (%30.3) başladığını, ortalama D vitamini desteği kullanım miktarının ise 3.4±1.23 damla olduğunu belirtmiştir. Annelerin %65.3’ü “Anne sütü alan bebeğim D vitamini desteği verilmesine gerek yoktur” sorusunu, %63.7’si ise “Bebeğimi düzenli güneşlendirdiğim için bebeğime D vitamini takviyesi yapılmasına gerek yoktur” sorusunu “katılmıyorum” şeklinde ifade etmiştir. Ayrıca annelerin tamamına yakını “Güneş ışığı iyi bir D vitamini kaynağıdır” (%97.0), “D vitamini bebeğin büyümesi için önemlidir” (%96.4), “D vitamini yetersizliğinde bebeğinin kemik gelişimi etkilenmekte ve kronik hastalık görülme riski artmaktadır” (%71.0) önermelerini “doğru” olarak işaretlerken, %56.8’i ise “Sebzeler ve meyveler yüksek oranda D vitamini içermektedir” önermesini doğru olarak işaretlemiştir.

Sonuç: Annelerin “D vitamini Destek Programları” kapsamında hem kendileri hem de bebekleri için önerilen D vitaminin kullanma zamanı ve kullanım miktarı önerilerine çoğunlukla uyduğu ve D vitamin desteği ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna rağmen D vitaminin besin kaynakları ile ilgili bilgilerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle annelerin “D vitamini Destek Programları” kapsamında D vitamini desteğinin kullanım zamanı, dozuna ek olarak D vitaminin kaynakları hakkında da bilgilendirmelerin annelerin D vitamini ile ilgili farkındalıklarını ve “D vitamini Destek Programlarına” uyumları daha da arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Düzeyi, D vitamini, D vitamini desteği