Duchenne Musküler Distrofide Pediatri Uzmanları ve Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kutluk M. G., Yayıcı Köken Ö., Mıhçı F., Öz Tunçer G.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.16, no.4, pp.275-281, 2022 (Peer-Reviewed Journal)