Umblikal Kateter İlişkili Portal Ven Trombozu: Bir Merkez Deneyimi


OKUR N., ASENA M., ÇELİK K., OKUR N.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.501-504, 2019 (Peer-Reviewed Journal)