The Relationships of Iron Contents Between Red Mediterranean Soils and Its Parent Material


ALTUNBAŞ S., Sarı M.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.15-21, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, Fe contents of Red Mediterranean soils and Fe contents of parent materials were determined in the west Mediterranean Region, Antalya, Turkey. Total six soil profiles were examined at the different elevations around Antalya. According to the variance analyses results, extractable Fe contents of profiles were not significantly different (p<0.01). The lowest Fe content in horizons obtained from C horizon. The Fe content of the solums at investigated soil profiles were found on average of 2.6 % and the Fe content of parent material were on average of 0.6 %. In addition, the existence of pressed clay material and kaolinite, in the soil profiles supports the theory that this soil was not formed wholly by the limestone weathering. They could be possibly developed in other location under the lateritic climatic conditions, transported and deposited in the present region.

 

Keywords: Red Mediterranean Soils, Terra Rossa, Limestone, Fe content, Dust Eolian

Bu çalışmada, Türkiye’nin batı Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilindeki, Kırmızı Akdeniz Toprakları ve ana materyallerindeki Fe içerikleri belirlenmiştir. Antalya çevresindeki, farklı yükselti basamaklarında, toplam altı profilde çalışılmıştır. Profillerdeki Fe içerikleri varyans analizine tabi tutulmuş ve önemli bir ilişki bulunamamıştır. Toprak profillerinde, ana materyallerdeki Fe içeriği ortalama % 0,6 iken solum içerisindeki horizonların Fe içeriği ortalama % 2,6 civarında belirlenmiştir. Aynı zamanda profillerdeki kil tipinin kaolinit olması da bu toprakların sadece kireçtaşı ana kayasının ayrışması sonucu değil, aynı zamanda lateritik iklim bölgelerinde oluştuktan sonra, taşınarak Akdeniz’in farklı lokasyonlarına depolandığını ve gelişim sürecine devam ettiği teorisini desteklemektedir.

 

Anahtar Kelimesler: Kırmızı Akdeniz Toprakları, Terra Rosa, Kireçtaşı, Demir içeriği, Rüzgar tozları