Properties of Soil Physiografic on Different Physiografic Regions During The Planning of Agricultural River Basins: Turkey's Southwestern Antalya-Aksu Basin Example


ALTUNBAŞ S., GÖZÜKARA G.

2.International Conference on Science Ecology and Tecnology, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.768-773

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.768-773
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The earth has limited land suitable for agricultural practice. Accordingly, food security and access to clean water will be the most important issue of populations in the next century. Ensuring food security will only be possible by planning and managing the existing agricultural areas well. Planning of agricultural land use and water resources should be based on river basins, using an integrated, ecocentric approach. Not only the water factor but also the soil, physiography, drainage, climate, economy and the socio-cultural structures of the people who use the river basin should be taken into consideration. Physiographic properties are significant due to their effect on soil and climatic conditions, and also their limiting factors in plant cultivation. It is therefore necessary to determine on which physiographic unit it is being worked on and to specify the properties of the soils developing on that unit and their borders. In this study, the physiographic units of the Aksu river basin, that occupies a space of 800.000 ha and is at the border of Antalya province in southwest Turkey that has high agricultural potential in that region, are specified and associated with the characteristics of the soil developing in that area.

 

Key words: Basin planning, agriculturel basins, physiografic regions  

Dünya üzerinde tarım yapmaya uygun alanlar sınırlıdır. Buna bağlı olarak önümüzdeki yüzyılda gıda güvenliği ve temiz suya erişim toplumların en önemli sorunu olacaktır. Gıda güvenliğinin sağlanması, mevcut tarım alanlarının çok iyi planlanıp, yönetilmesi ile mümkün olacaktır. Tarım alanlarına ve su kullanımına ait planlamalar ise bütüncül, ekosentrik bir yaklaşımla havza bazında yapılmalıdır. Havza planlamalarında sadece su faktörü değil, aynı zamanda toprak, fizyografya, drenaj, iklim, ekonomik ve havzayı kullanan insanların sosyo-kültürel yapıları da göz önünde bulundurulmalıdır.  Fizyoğrafik özellikler, toprak ve iklim özelliklerini etkilemesi ve aynı zamanda bitki yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktör olması açısından önemlidir. Bu nedenle tarımsal havza planlamalarında hangi fizyoğrafik ünitede çalışıldığının ve bu fizyoğrafik ünitenin üzerinde gelişen toprakların özelliklerinin ve sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, bölgede tarımsal potansiyeli yüksek olan, Türkiye’nin güneybatısında, Antalya ili sınırlarında yer alan yaklaşık 800.000 ha büyüklüğündeki Aksu çayı havzasının fizyoğrafik üniteleri belirlenerek, üzerinde gelişen toprakların özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Havza planlama, tarım havzaları, fizyoğrafya