MAGRİTTE VE WİTTGENSTEİN BAĞLAMINDA RESİM - DİL İLİŞKİSİ VE GERÇEKLİK ARAYIŞI


DAYI H.

ETHOS FELSEFE Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 2008 (Peer-Reviewed Journal)