Roma Dönemi Seramik Fırın Yapısının Yeniden Hayata Gçirilmesi Üzerine Somut Bir Yaklaşım


Creative Commons License

ÇETİNTAŞ E.

ULAKBİLGE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, no.31, pp.1748-1763, 2018 (Peer-Reviewed Journal)