İşletmelerin İçsel Pazarlama Uygulamaları ve İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma


ERGÜN G. S., BOZ H.

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar ( Studies on Marketing Insights), vol.1, no.1, pp.1-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)