Data Security and Privacy Problem on Social Media


Creative Commons License

ARAT T., ASLAN M.

Akdeniz İletişim, vol.0, no.35, pp.387-401, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 35
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31123/akil.886402
  • Journal Name: Akdeniz İletişim
  • Page Numbers: pp.387-401
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

In today’s world, which is also defined as the “Communication Age”, information technologies are developing day by day. The main purpose of these developments is to make communication needs easier and more common among people all over the whole world. In this context, Internet network has reached almost the entire world. Social media sites, which are the most common and effective platforms of the Internet network, and their hidden substrates are the areas where most of the social relations take place; however, there are some data security and privacy issues regarding the social and private relationships in this area. This is also called “digital privacy”. Unfortunately, such exploitations are not limited to the fact that some users have access to others’ private information, and misuse them in various ways. More importantly, the personal information of all users is recorded and archived in main bases of the Internet network, and social media sites in the United States. It is not possible to make exactly sure whether this private information is used against users or whether there will be such a risk in the future. Therefore, users who value their personal privacy and future should strictly avoid sharing private information, documents, pictures, and videos on social media
“İletişim Çağı” olarak da tanımlanan günümüz dünyasında bilişim teknolojileri her gün biraz daha gelişmektedir. Bu gelişmelerin asıl amacı, insanlar arasındaki iletişim gereksinimlerini gittikçe daha kolay ve yaygın hale getirmektir. Nitekim bugün itibariyle internet ağı neredeyse bütün dünyaya ulaşmış durumdadır. İnternet ağının en yaygın ve etkin platformları olan sosyal medya siteleri ve onların gizli alt katmanları sosyal ilişkilerin büyük bir bölümünün gerçekleştiği alanlardır; fakat bu alanda gerçekleşen sosyal ve özel ilişkiler konusunda birtakım veri güvenliği ve mahremiyet sorunları yaşanmaktadır. Buna “dijital mahremiyet” de denmektedir. Ne yazık ki bu tür istismarlar bazı kullanıcıların diğer bazılarına ait özel bilgilere erişim sağlaması ve onları çeşitli şekillerde istismar etmesi ile sınırlı değildir. Daha önemlisi, internet ağı ve sosyal medya sitelerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ana üslerinde bütün kullanıcıların kişisel bilgileri kayıt altına alınmakta ve arşivlenmektedir. Bu özel bilgilerin kullanıcılar aleyhinde kullanılıp kullanılmadığı ya da gelecekte böyle bir riskin olup olmadığından emin olmak mümkün değildir. Bu nedenle, kişisel mahremiyetine ve geleceğine değer veren kullanıcılar sosyal medyada ileride istismar edilmeye müsait olan özel bilgi, belge, resim ve videolar paylaşmaktan titizlikle kaçınmalıdır.