The Relationship between Prospective Teachers' Levels of Critical Thinking and Their Success in Academic Writing


Bayat N.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.155-169, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 173
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.155-169
  • Keywords: Critical thinking, academic writing, prospective teachers, TEACHING CRITICAL THINKING
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to find out the relationship between prospective teachers’ levels of critical thinking and their success in academic writing. Participants of the research were 181 prospective teachers from six different departments. The data regarding the participants’ levels of critical thinking were collected via the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal, and the data related to the levels of success in academic writing were gathered through evaluation of academic essays. The gathered data were analyzed with the statistics program. As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between prospective teachers’ levels of critical thinking and their success in academic writing. Depending on the findings of the research, it is suggested to take the levels of critical thinking into account in order to increase the levels of success in academic writing. 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın katılımcılarını altı farklı anabilim dalında öğrenimlerini sürdüren 181 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların eleştirel düşünme düzeylerine ilişkin veriler Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği’yle, akademik yazma başarı düzeylerine ilişkin veriler ise yazdırılan akademik yazıların değerlendirilmesi yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik programında çözümlenmiştir. Yapılan çözümleme sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara dayanarak öğretmen adaylarının akademik yazma başarı düzeylerinin artırılmasında eleştirel düşünme düzeylerinin dikkate alınması önerilmiştir.