Surgical Treatment of Gallbladder and Bile Duct Cancer


Çalış H., Saçın Y. E.

in: Treatment of Surgical Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts, Nuraydın ÖZLEM, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.46-51, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.46-51
  • Editors: Nuraydın ÖZLEM, Editor
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Gallbladder and bile duct cancers are among the cancers with the worst prognosis. Most of gallbladder cancers are diagnosed incidentally following laparoscopic cholecystectomy and life expectancy of whose are correlates with the stage of the disease. Radical cholecystectomy is mostly preferred in surgical treatment for both better staging and reducing the risk of recurrence. In advanced stagely tumors, bile duct resection with major liver resections may be required to obtain negative margins. Surgery still has an important place in the treatment of bile duct cancers as a potential curative treatment. However, most of the patients are diagnosed as either unresectable or metastatic disease. In addition, recurrence rates after complete resection are still highly. Decision and option of the treatment are determined by the patient's performance status, local extent of the tumor (vascular and/or parenchymal involvement) and status of the metastatic disease.

Keywords: Gallbladder cancer; bile duct cancer; surgery

ÖZET
Safra kesesi ve safra kanalı kanserleri prognozu en kötü olan kanserlerdendir. Safra kesesi kanserleri, çoğu tesadüfen laparoskopik kolesistektomiyi takiben tanı alan ve beklenen yaşam süresi hastalığın evresi ile korele olan tümörlerdir. Cerrahi tedavide çoğunlukla tercih edilen radikal kolesistektomi, hem daha iyi bir evreleme hem de nüks riskini azaltmak için tercih edilir. İleri evre tümörlerde negatif sınırlar elde etmek için majör karaciğer rezeksiyonlarıyla birlikte safra kanalı rezeksiyonu da gerekebilmektedir. Safra kanalı kanserlerinin tedavisinde potansiyel bir küratif tedavi olarak cerrahi tedavi halen önemli bir yer tutmaktadır. Fakat hastaların çoğu ya unrezektable ya da metastatik hastalık olarak tanı almaktadırlar. Ayrıca komplet rezeksiyon sonrası nüks oranları da halen yüksek olarak kabul edilmektedir. Tedavi kararı ve seçeneği hastanın performans durumu, tümörün lokal yaygınlığı (vasküler ve/veya parankimal tutulum), metastatik hastalığın durumu ile belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi kanseri; safra kanalı kanseri; cerrahi