Örnek Bir Proje: Üreterek Güçlenen Dim Kadınları


TEKER M. S., GÜNBULUT A.

Uluslararası İpek Böcekçiliği ve İpekli Dokumalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2011, pp.0-10

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.0-10
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

“Dim’s Women Getting Stronger by Producing” Project was implemented in Dim Villages Region, Alanya, one of the most developed districts of Antalya, in 2009. This project purposes are upgrading the quality of life, through the creation of employment especially for women contribute to the family economy and socialization of women. Alanya District Govern and Alanya Social Assistance and Solidarity Foundation are working together.

Many villages in the mountainous terrain in Alanya, has a dispersed settlement scheme. Agricultural areas around here are less or inefficient, efficient ones are not available in an efficient manner. Many of the villages due to lack of arable physical conditions in Alanya, in particular farming and silkworm breeding has been an important source of income. However, in recent years using agricultural pesticides in wrong ways, due to the proliferation of tourist areas harm the silkworm breeding. In addition, due to the young people employed in the tourism sector decreased interest to silkworm breeding.

 

Decrease in produced cocoon quantities is reflected to silk textiles in the local area. Once upon a time each house has loom which now display for tourists only in places such as Alanya Castle. Due to the decline of interest in traditional silky hand wovens, art started to be forgotten that last from generation to generation. The biggest goal of this Project is trained educated women weavers to implement their traditions and make the Dim region a source of livelihood of the tourism sector is to create the market for hand-woven products. In this sense, this project is successful since 2009 and is a very good example for other regions and to train new crafts masters and to revive the art.

 

Key words: Alanya, Dim Region, Silky Woven, Traditional, Loom

Antalya’nın en gelişmiş ilçelerinden biri olan Alanya’nın Dim Bölgesi Köylerinde başta kadınlar olmak üzere halkın, yaşam kalitesini yükseltilmek, istihdam alanı yaratarak kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 2009 yılında Alanya Kaymakamlığı, Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ortaklaşa yürüttüğü  ''Üreterek Güçlenen Dim Kadınları'' Projesi hayata geçirilmiştir.

Alanya köylerinin birçoğu dağlık arazide, dağınık yerleşim düzenine sahiptir. Buralarda tarımsal alanlar az ya da verimsiz olup, verimli olanlar da etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Alanya köylerinin birçoğunun fiziksel şartlarının tarıma uygun olmaması nedeniyle hayvancılık ve özellikle ipekböcekçiliği önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ancak son dönemlerde zirai ilaçlarının doğru kullanılmaması, turistik bölgelerin çoğalması nedeniyle ipekböcekçiliği büyük zarar görmüştür. Ayrıca genç nüfusun turizm sektöründe istihdam edilmesi nedeniyle Alanya’da ipekböcekçiliğine olan ilgi azalmıştır.

Üretilen koza miktarlarındaki düşüş, bölgedeki yöresel ipekli dokumalara da yansımıştır. Bir zamanlar her evde bulunan dokuma tezgâhları, günümüzde sadece Alanya kalesi gibi yerlerde turistik amaçlı sergilenmektedir. Yöresel ipekli el dokumalarına olan ilginin azalması nedeniyle, nesilden nesile geçen bu geleneksel sanat unutulmaya başlanmıştır. Bu projedeki en büyük amaç, geleneksel yöre dokumalarını uygulayabilecek bu işin eğitimini almış dokuyucu kadınlar yetiştirerek, geçim kaynağı yaratmak ve Dim Bölgesinin turizm sektörünün el dokuma ürünlerinin pazarını oluşturmaktır. Bu anlamda 2009 yılından bu yana başarılı olan bu proje, diğer bölgeler ve el sanatları için yeni ustalar yetiştirmek ve sanatı yeniden canlandırmak için çok iyi bir örnektir.  

Anahtar kelimeler: Alanya, Dim Bölgesi, İpekli Dokuma, Geleneksel, Tezgâh