Metalce Fakir Halo Yıldızlarının alfa-element Bolluk Analizleri: ATLAS9 vs TLUSTY


Creative Commons License

Yolalan G., Şahin T., Bilir S.

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.1, no.2, pp.699-701, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Metalce fakir (-2.5 &lt;" role="presentation">< [Fe/H] (dex) &lt;" role="presentation">< -1.0) cüce yıldızlar üzerine gerçeklenen tayfsal çalışmalar özellikle Galaksimizin kimyasal yapısı ve evriminin anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Seçilen metalce fakir cüce halo aday yıldızlarının kinematik özelliklerinin ve Galaktik yörüngelerinin hesaplanmasını hedefleyen, detaylı bolluk analizlerini içerecek şekilde gerçekleştirdiğimiz ve nispeten geniş kapsamlı çalışmanın bir parçası olan bu çalışma kapsamında, ATLAS9 ve TLUSTY model atmosferleri yardımı ile hesaplanan &#x03B1;" role="presentation">α-element bollukları üzerine her iki kodda benimsenen yapısal farklılıklar (konveksiyon, opasite, atomik veri) çerçevesinde gerçekleştirilen ön analiz sonuçları paylaşılmıştır. Çalışma sonuçları, metalce fakir yıldızlar için gerçekleştirilecek kimyasal bolluk analizlerinde tercih edilecek model atmosfer kod seçiminin önemini vurgulamaktadır.