GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN GEBELERDE MATERNAL KAN VE KORD KANI SFLT-1, PlGF DÜZEYLERİ VE BU DEĞERLERİN DOĞUM ZAMANI VE MATERNAL-FETAL KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


SANHAL C. Y. (Executive), GÜL KARA S. M., DOĞAN N. U., ÖZEN KÜÇÜKÇETİN İ., TORU H. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2022
  • End Date: December 2023