Köprülü Kanyon Milli Parkı Fauna Envarter Çalışması. Çevre ve Orman Bakanlığı GEF II Biyolojik Çeşitlilik ve Kaynak Yönetim Projesi


YAVUZ M., ÖZ M.

EU Supported Other Project, 2004 - 2004

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: January 2004
  • End Date: December 2004