Beydağlari Sahil Milli Parkı’nda Rekreasyon Taşıma Kapasitesi Boyutlarının Analizleri Tabanlı Ziyaretçi Yönetim Modelinin Geliştirilmesi: Faselis ve Çıralı Koyları Örneği.


GÖKTÜRK R. S.

TUBITAK Project, 2014 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: March 2018