Preeklampside Podosit Hasarının Anjiyogenik ve AntiAnjiyogenik Faktörler ve Oksidatif Stresle İlişkisi


AKKAYA B. (Executive), AKBAŞ S. H., KARATOY ERDEM B., ERMAN AKAR M., ÖZCAN M., SÜLEYMANLAR G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: May 2019