Supporting the children affected by the earthquake in educational and recreational activities


Creative Commons License

Aktop A. (Executive), Harorlı O. T., Kaplan Y., Hepyücel C., Büyükkol S., Arman A., et al.

Project Supported by Other Official Institutions, 2023 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: February 2023
  • End Date: June 2023

Project Abstract

Üniversitemiz Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü, 2023 yılı projelerinin ana temasını, “Şimdi Depremzedeler İçin…” olarak belirledi; Akdeniz Üniversitesinde konuk edilen depremzede aileleri ve çocuk-gençlerine yönelik entegre bir proje geliştirip, uyguladı. Üniversitemizin farklı birimlerinde geliştirilen ve başarıyla uygulanan bazı projelere de teknik destek sağladı.

  

Akdeniz Üniversitesinde konuk edilen depremzede ailelerin çocuk-gençlerini; ilgi ve yeteneklerine göre, eğitsel ve rekreatif etkinliklerle desteklemeyi; çocuk ve gençlerin rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan “Depremzede Çocuklara, Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi”, “Şimdi Depremzedeler İçin: Çocuklarla El Ele, Mutlu Geleceğe!” sloganıyla, Üniversitemiz Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda; Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Antalya Devlet Konservatuarı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geliştirilip, uygulandı.

 

Proje; başlangıçta, depremzede çocuk ve gençlere yönelik tasarlandı; ancak yetişkinlerin, anne-babaların da ilgisi, bazı etkinliklere katılımı ile genişledi.

 

Proje, haftanın her günü, en az üç (3) saat, seçenekli uygulamalar, paralel etkinliklerle, planlandığı gibi, 10 hafta yoğun uygulandı. Projeyi; yaklaşık dört yüz bin (400.000) TL. karşılığı aynî yardımla, başta Akdeniz Üniversitesi olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi destekledi.

 

Otuz beş (35) kişinin yanıtladığı “Değerlendirme Anketi” sonuçlarına göre; paydaşların % 97,1’i, Üniversitemizde, bu projenin uygulanmasını “gerekli, yararlı” bulurken; % 80’i, proje için yapılan hazırlıkların “yeterli” olduğunu; % 85,7’si, projenin, “beklentilerini karşıladığını”; % 37,1’i, projede, “Gezi, ziyaret etkinliklerinin”; % 34,3’ü, “Kültür, sanat etkinliklerinin”; % 20’si, “Spor etkinliklerinin”; % 8,6 ’sı ise “Diğer etkinliklerin”; çok yararlı gördüğü, düşündüğü etkinlikler, olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların % 88,6’sı, Proje uygulamalarının, duygusal ve sosyal gelişimine katkısını; % 85’i, Proje uygulamalarının, arkadaşlık ilişkilerine katkısını; % 85’i, Proje uygulamalarının, moraline ve iyileşme sürecine etkisini ve % 86’sı da Proje uygulamalarının, günlük yaşamına ve yaşam kalitesine etkisini “Ortanın üzeri” olarak nitelemiştir.

 

Özetle; proje hedefleri doğrultusunda, depremzede çocuk ve gençlerin, eğitsel ve rekreatif etkinliklerle desteklendiği; bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine; rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine; moral-motivasyonlarına ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlandığı belirlenmiştir.