Plasenta Akreata Spektrumlu gebeliklerde gerçekleşen aşırı trofoblast invazyonunda Alfa V-Beta 3 integrin ve CD9 etkileşiminin etkisinin araştırılması


KORGUN E. T. (Executive), MENDİLCİOĞLU İ. İ., TORU H. S., KISAR S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: December 2022