Sıçan ovaryum dokusu kriyoprezervasyonunun ve ototransplantasyonunun mast hücresi ile anjiyogenik faktörlerin ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması ve catestatinin bu değerler üzerine etkisinin incelenmesi


GÖKSU EROL A. Y. (Executive), Çelik S., ÇELİK ÖZENCİ Ç., NAÇITARHAN C., KUŞCU N., ÖZKAVUKÇU S., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2016
  • End Date: July 2019