Elektromanyetik Alan Yayıcı Cihazların Kas Dokusunda Oluşturduğu Yorgunluğun Modellenmesi ve Analizi


Özdinç Polat L. N., Çömlekçi S.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: June 2011