Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu İçerisinde Kalan Alanlardaki Arkeolojik Kalıntıların Tespiti, Şehircilik Anlayışının Araştırılması ve Likya Bölgesi Sosyo-Kültürel Yapısı İçerisindeki Yerinin Belirlenmesi


Korkut T. (Executive), Kaynakcı Elinç Z.

TUBITAK Project, 2011 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: May 2015