Sezaryen Sonrası Ağrı Üzerine Akupressur’ün Etkisinin İncelenmesi: Randomize, Tek Körlü, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma


BOZ İ. (Executive), AKGÜN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: September 2019