Alzheimer Modelinde Gözlenen İnsülin Yolağı Değişiklikleri Üzerinde Siklo-Z Teröpatik Etkisinin Biyokimyasal ve Elektrofizyolojik Parametreler Yardımıyla İncelenmesi


DERİN N. (Executive), Acun A. D., KANTAR GÖK D., ER H., YARGIÇOĞLU AKKİRAZ P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: August 2023