Batı Akdeniz Bölgesindeki Leucojum aestivum ve Ornithogalum spp. Türlerinin Kültüre Alınması, Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması ve Moleküler Karakterizasyonu.


GÖKTÜRK R. S., KARAGÜZEL O.

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2010