Antalya Florasında Ezentere (Daphne spp.)'nin Boyarmadde Olasılığının Değerlendirilmesi Haslık Testleri ve Antbakteriyel Özelliklerinin Araştırılması


TEKER M. S. (Executive), KORUN J., TEKER S., YILDIRAN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: January 2020