Akrilonitril Sübstitüe Siklotrifosfazenlerin Sentezi Karakterizasyonu Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


ÖZEN F. (Executive), TURGUT CİN G., Babali Özen L., GÜNDÜZ B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: January 2023