Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi


KARADAĞ E.

H2020 Project, 2018 - Continues

  • Project Type: H2020 Project
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: Continues