Improving The Nursing Care With Best Complementary Therapy Strategies Based On European Union Standards (BestCARE)


Özer Z., Boz İ. (Executive), Teskereci G., Turan Kavradım S.

Erasmus Project, 2014 - 2016

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: September 2016

Project Abstract

Toplumda tamamlayıcı terapilerin yaygın şekilde kullanılması, sağlık bakım profesyonellerinin güvenli ve uygun tamamlayıcı terapiler konusunda bilgi sahibi olmasını gerektirmiştir. Tamamlayıcı terapiler konusunda hemşireler sınırlı bilgiye sahip olduklarından, konuyla ilgili hastaları yeterince bilgilendirememektedirler. Hemşireler tamamlayıcı terapilerle ilgili olumlu tutumlarının olduğunu ve tamamlayıcı terapiler konusunda eğitim almak istediklerini belirtmektedirler. Hemşireler tamamlayıcı terapiler üzerine yürütülen araştırma ve projelere katılarak, konuyla ilgili bilgi ve deneyim kazanabilirler. Bu çalışma ile tamamlayıcı terapiler üzerine yürütülen Avrupa Birliği projesinin tanıtılması, proje sonuç ve çıktılarının paylaşılması ve tamamlayıcı terapilerle ilgili farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. 

 

“Tamamlayıcı Terapilerle Avrupa Birliği Standartlarında Hemşirelik Bakımının Geliştirilmesi (Ref. 2014-1-TR01- KA202-013246)” (BestCARE) projesi, Eylül 2014-Eylül 2016 tarihleri arasında, Erasmus+ programı kapsamında yürütülen stratejik ortaklıklar ve mesleki eğitim projesidir. BestCARE, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi koordinatörlüğünde, Türkiye ve Avrupa’dan altı ortak, toplam 16 kişilik bir partner ekibiyle yürütülmüştür. Projenin yerel ortakları; Antalya Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi (CEUPA), Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’dir. Projenin uluslararası ortakları; Centro Studi Delle Professioni Sanitarie-CESPI, (İtalya), Athena School of Natural Therapies (İngiltere) ve EURO-CERT Akademi (Almanya)’dır. 

 

BestCARE projesiyle, onkoloji ve kadın doğum alanında çalışan hemşirelerin tamamlayıcı terapilerden reiki, refleksoloji, aromaterapi, masaj terapi, gevşeme egzersizleri ile ilgili profesyonel bilgi, beceriye sahip olması ve arttırılması amaçlanmıştır. 15 hemşire, 14 gün süreyle İngiltere’deki bir merkezde tamamlayıcı terapiler konusunda teorik ve uygulamalı eğitim almıştır. Sonrasında hemşirelerin bilgi, deneyim ve becerilerini sağlık bakım profesyonelleriylepaylaşması sağlanmıştır. BestCARE, 14 iş paketinden oluşmaktadır. BestCARE projesi kapsamında 14 iş paketi yürütülmüştür