Hemodiyaliz Uygulanan Bireylerde Özyönetim Programının ve Eğitimsel Girişimlerin Tedaviye Uyuma Etkisinin Karşılaştırılması Randomize Kontrollü Araştırmaların Sistematik Derlemesi ve Meta Analizi


ÖZER Z. (Executive), YANGÖZ Ş. T., BOZ İ.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: April 2019