Gelişimin farklı yaşlarındaki insan ve fare ovaryum dokularında ve izole edilen foliküllerde telomeraz ekspresyonu ve telomer uzunluğunun belirlenmesi


ÖZTÜRK S. (Executive), TORU H. S.

TUBITAK Project, 2017 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: Continues