Dimetoksi Sübstitüe Akrilonitril Türevlerinin Sentezi, Katı Faz Optoelektronik Özelliklerinin Teorik, Kristalografik ve Fotofiziksel Çalışmalarla Analizi


Özen F., Turgut Cin G., Yakalı G.(Executive), Babali Özen L.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: September 2023